En almindelig løndyrkning
Kunden definerer plantens herkomst, størrelse og evt. alder samt leveringstidspunkt. Deraf følger den størrelse Jiffy-7 der skal til, for at give et harmonisk rod-top forhold. Jiffyplanter dyrker planterne i egen regning og risiko, og kunden får en fast pris.

Kunden ejer selv luftbakke
Luftbakke, Jiffy-7 skovbriketter og frø ejes selv af kunden. Jiffyplanter dyrker efter bedste evne og i første omgang til kostpris. For hver brugbar plante betaler kunden ved levering en aftalt bonus for vellykket dyrkning. Det er planteskolens fortjeneste.

Metoden sikrer at parterne gør hvad der skal til for at det bliver en succes.
Det er den billigste metode, fordi kunden bærer dyrkningsrisikoen selv i kraft af kvaliteten på det leverede frø. Frø kan teknisk forbedres (efter regning) før dyrkning.

Se et eksempel på løndyrkningskontrakt her