Plantetype, størrelse, alder – Anvendelse

½-årige planter 10-20cm 40-45 ccm substrater

Anvendelse: plantes direkte i rengjorte og renholdte skovkulturer. Kun på ordre!

PLANTES I AUGUST OG FØRSTE HALVDEL AF SEPTEMBER

Alternativt: prikleplante til J+1 barrodsplante 40-60+ cm efter ialt 2 år.

Arter: Rødgran, Sitkagran, Arter af lærk. Principielt alle arter med frø <6mm diameter.

Sitkagran sået marts og høstet primo september, højde 12-25cm

1-årige planter af løv- og nåletræer, ofte dyrkede arter

Anvendelse: I arealer med god kulturforberedelse og opsyn med ukrudt og insekter

DEN BILLIGSTE STØRRE PLANTE OG DEN HURTIGSTE STARTER I KULTUREN!

Kan plantes i næste alle årets måneder, men alle træarter har et bedste tidspunkt.

1½ (og 2) årige planter til mange formål hele året rundt

Dækrodsplanten, der kan erstatte den normale barrodsplante og har meget bedre rod!

ROBUST SKOVPLANTE, DER TÅLER EN DEL KONKURRENCE OG SNUBEBILLER

Eksempler: Douglasgran, Tsuga, Thuja, Cypres, Grandis, Sitkagran, Rødgran, 20-50+cm

For mere information – ring til Skovfoged Peter Benfeldt +45 2240 3321